Avís Legal

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per aquesta raó, tindràs la màxima transparència i rigor sobre tot allò que necessites saber d’aquest lloc web.

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i / o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin 16 anys.

Identificador del responsable del web

Denominació social: MOTOR ALBET SL

CIF / NIF: B60263738

Correu electrònic: consulta@motoralbet.com

Domicili social: Carrer Riera de Llitrà, 2-4 – Pol. Ind. Domenys II – 08720 Vilafranca de Penedès

La seva activitat social és: Venda, lloguer i reparació de maquinària agrícola, forestal i de jardineria.

Número de registre mercantil: Registre Mercantil de BARCELONA, a el Tom 26.255, llibre 100.781 de la secció 2n, foli 100.781, full 0090, inscripció 2ª

Et preocupen les teves dades personals?

Llegir Política de Privacitat

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb MOTOR ALBET SL. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

      • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
      • Qualsevol vulneració dels drets de l’prestador o del meu com a legítim titular;
      • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web www.motoralbet.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de MOTOR ALBET SL o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.motoralbet.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant www.motoralbet.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Back To Top