La millor solució
per al desbrossat
de la vinya i cultius de fruiters

El tractor desbrossador anomenat Conill (Rabbit) és una gran eina per a l’agricultura per les seves característiques i pes

La mejor solución
para el desbrozado
de la viña y frutales

El tractor desbrozador Orec Conejo (Rabbit) es una gran herramienta para la agricultura por sus características y peso

RMK 150
Tractor desbrossador

El tractor desbrossador OREC RMK 150 està  especialment indicat per accedir a la vinya i a les plantacions d’arbre fruiter i desbrossar tota l’herba.

El seu pes, 310 kg, el fa més indicat que el tractor per no compactar la terra i perjudicar els cultius.

 

RMK 150
Tractor desbrozador

El tractor desbrozador Oreca RMK 150 está especialmente indicado para acceder a la viña y en las plantaciones de árbol frutal y desbrozar toda la hierba.

Su peso, 310 kg, lo hace más indicado que el tractor para no compactar la tierra y perjudicar los cultivos.

  • Mireu el vídeo per veure el seu funcionament

ESPECIFICACIONES

– Motor KAWASAKI FS651V

– Ample de la màquina: 685 mm.

– Ample de tall: 685 mm.

– Alçada de tall: 50-100 mm.

– Velocitat: 4 cap endavant i 1 cap a enrere (transmissió mecànica).

– Equipat amb diferencial d’engranatges i bloqueig.

– Motor KAWASAKI FS651V

– Ancho de la máquina: 685 mm.

– Ancho de corte: 685 mm.

– Altura de corte: 50-100 mm.

– Velocidad: 4 hacia delante y 1 hacia atrás (transmisión mecánica).

– Equipado con diferencial de engranajes y bloqueo.

Back To Top